İslam Tarihi

Bu Derse Kimler Katılabilir?

  • İslam Tarihine ilgi duyan tüm üniversite öğrencileri
  • Peygamberimiz Mekke ve Medine Dönemi
  • Hulefa-i Raşidin Döneminde cereyan eden tüm olay ve hadiseler hakkında malumat sahibi olmak isteyenler.

Dersin Kazanımları Neler?

İslam Tarihi alanında ihtisas yapmak isteyen öğrenciler için gerek İslam öncesi Arap toplumunun sosyo-kültürel yapısı gerekse Asr-ı Saadet ve Hulefa-i Raşidin dönemine geniş bir perspektiften bakmak isteyenler için 12 haftalık hırlandırılmış bir ders takvimi hazırlandı. Her Cumartesi günü işlenecek konuların izlencesi program başında öğrenciler ile paylaşılıp dersten önce genel bir malumat ile gelmeleri sağlanarak dersin daha verimli geçirilmesi hedeflenmektedir.

Süre: 14 hafta
Gün ve Saat: Her Cumartesi 11:30-13:00
İlk Ders: 11 Şubat 2023
Ders Hocası: Muhammed Yazıcı

Özgeçmiş: 1985 yılında İstanbul Şirinevler’de dünyaya geldi. İlköğretimini Şirinevler İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Sonrasında babasının isteği üzerine hafızlık tedrisi için medreseye girdi. Hafızlık eğitiminin akabinde yine aynı medresede klasik İslami ilimler tahsili gördü. Mezun olduktan sonra müderrislik yaptı. Daru’l Hikme Eğitim ve Araştırma Derneği’nde çeşitli görevlerde bulundu.
2018 Yılında İlmiye Vakfı’nı kurarak Darulilim, İlimevleri ve İlim Dergisi’ni tek çatı altında topladı.

Layer 1
Giriş Yap Kategoriler