e-MEDRESE

Dünya dijital bir devrimin arifesinde bulunmaktadır. Hal böyleyken matbu kaynaklar ve fiziksel ortamlarda icra edilen ilim meclisleri her geçen gün bu devrime toprak kaybetmektedir. Böyle bir dönüşümün elbette yararları olduğu gibi zararları da bulunmaktadır. Fakat ilmi faaliyetlerin artması, kolaylaşması ve yaygınlaşması açısından değerlendirildiğinde, dijital olanakların faydalarından kuşku duyulmayacaktır. Dolayısıyla e-Medrese projemizi tek cümle ile özetleyecek olursak; kadim İslami ilimler birikimini online ortama aktarmayı hedefleyen bir ilahiyat platformu olduğunu söyleyebiliriz.

İslam medeniyetinin oluşturduğu ilmi ve kültürel birikimin öneminden bahsetmek izahtan varestedir. Geçtiğimiz yüzyıllarda seleflerimiz Endülüs’ten Sicilya’ya, Mağrib’den Bağdat’a kadar neredeyse tüm dünyayı bu ilmi atlas üzerinde birleştirmeyi başarmışlardır. Onların misyonunu üstlenen bizlere düşen görev, yürürken bıraktıkları ayak izlerini adım adım takip etmektir. e-Medrese projemizi bu bakış açısıyla bir kez daha tanımlayacak olursak; dijital evrenin imkanlarını kullanarak İslami ilimleri dünyanın her yerine ulaştırmayı amaçlayan bir mecra olduğunu ifade edebiliriz.

Ülkemizde İslami ilimler eğitimi veren kurumlar her geçen gün artmaktadır. Bunların bir kısmı müstakil şekilde klasik müfredata bağlı kalarak tedris faaliyeti göstermektedir. Bir kısmı ise ilahiyat fakülteleri öğrencilerine yönelik programlar hazırlamakta ve okul müfredatına destek olmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmalar, gerek duyulduğu takdirde online imkânlardan faydalanılarak yürütülmektedir. Fakat çağın gereklerini dikkate alarak tam teşekküllü bir medrese eğitimini web üzerinde tesis edebilen bir kurum ve kuruluş bulunmamaktadır. e-Medrese projemiz bu elzem ihtiyacı karşılamak maksadıyla vücut bulmuştur.

On yılı aşkın bir süredir İslami ilimler sahasında aktif şekilde hizmet vermekteyiz. Hafızlık sonrası Arapça ve formasyon eğitimlerinden ilahiyat ve imam-hatipler için hazırladığımız programlara kadar alanın her noktasında çeşitli faaliyetler yürüttük. Bu çalışmaların bir meyvesi olarak yüzlerce imam-hatip ve müezzin, onlarca akademisyen ve öğretmen yetiştirdik. Şimdi yılların kazandırdığı tecrübi birikim, uzman hocalarımız ve profesyonel teknik ekibimizle e-Medrese projemizi inşa ettik.

e-Medrese, ilim taliplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan bir platformdur. İslami ilimlerden felsefe ve din bilimlerine kadar oldukça geniş bir sahada hizmet vermektedir. Giriş, orta ve ileri seviye olarak tasarlanan programlar çerçevesinde, medrese müfredatlarının en kıymetli kitaplarının video derslerini bulabilirsiniz. Tefsir, hadis, fıkıh gibi ilim dallarının yanı sıra sosyal bilimler sahalarında yazılan özgün ve nitelikli makaleleri okuyabilirsiniz. Arapça ve İngilizce kurslarına, YDS-YÖKDİL hazırlık sınıflarına katılabilirsiniz. Seviye tespit sınavları ile kendinizi test edebilir, anket çalışmaları ile öğrenim becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Alanında uzman hocalarımızın verdiği konferanslardan faydalanabilir ve basit anlatıma sahip popüler video içeriklerinden yararlanabilirsiniz. En önemlisi ise son derece zengin bir dijital kütüphaneye dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. e-Medrese ile almak istediğiniz medrese ve dil eğitimi her zaman bir tık uzağınızda olacak.

Hayat nimetini ilim, irfan ve hikmetle değerlendirenlere selam olsun. Rabbimiz çıktığımız bu yolda cümlemize muvaffakiyet nasip etsin.

Layer 1
Giriş Yap Kategoriler