Kelâm

e-Medrese’de, temel düzeyde kelam bilgisi olup kendini bu ilim özelinde geliştirmek isteyen veya bu alanda çeşitli araştırmalar yaparak kelam sahasına katkı sunmak isteyenler için üç önemli kurs yer alıyor. Bu kurslardan ilki; Buhara’nın önde gelen Hanefi alimlerinden biri olan Nureddin Sabuni’ye ait el-Bidaye fi Usuli’d-din eserinin okunduğu “el-Bidaye Dersleri”dir. Toplamda 20 saatlik bir eğitim süresine sahip olan bu dersleri, 31 videoda işliyoruz. el-Bidaye’de sistematik kelamın tüm konuları ele alınır ve bu konular veciz bir şekilde işlenir.

Kelam kategorisinde yer alan ikinci kursumuz, “Şerhu’l Akaid Dersleri”dir. Bu kursumuzda, Maturidi bir âlim Ömer Nesefi’nin el-Akaid isimli eserine Eşari bir âlim olan Taftazani’nin yazmış olduğu “Şerhu’l Akaid” isimli eseri ele alıyoruz. Yıllar boyunca medreselerde okutulan ve kelam ilminde önemli bir yere sahip olan bu eseri, toplamda 47 saat süren 61 videoda işliyoruz.

Kelam kategorisinde yer alan üçüncü kursumuzda, Yeni İlmi Kelam ekolünün temsilcilerinden Abdüllatif Harputi’ye ait Tenkihu’l-Kelam dersleri yer alıyor. Bu derslerin en önemli özelliği, klasik kelam muhtevasından tamamen farklı bir yapıya sahip olmasıdır. Derslerde pozitivizm, deizm ve ateizm gibi çağdaş düşünce akımlarına yönelik çokça eleştiriler yer alır.

e-Medrese’de, ayrıca, kelam kategorisi içerisinde bulunan akademik ve yarı akademik yazılardan oluşan toplamda 38 içeriğe ulaşabilmeniz mümkün. “Kelam İlmi Nedir?”, “Kelam İlminde Hangi Kitapları Okumalıyım?”, “Kelam İlmindeki Önemli Tartışmalar”, “Eşar’i ve Maturidi Mezhebi’nin Özellikleri” ve “Kelam Âlimleri” gibi birçok başlık altında çeşitli okumalar yapabilirsiniz.

Kelâm
8,5 Saat
Ücretsiz
Bu kursumuzda, Kelam ilminin oluşumunu, bu ilmin ana konularını, mezheplerin teşekkül süreçlerini ve birbirileri arasındaki ihtilafları tüm detayla...
Başlangıç
13 Dersler
8,5 Saat
Favorilere Ekle
Ücretsiz
Layer 1
Giriş Yap Kategoriler