Fıkıh

Fıkıh ilmine ilgi duymanın yanı sıra klasik ve modern dönemin fıkhi problemlerine dair araştırma yapanlar için e-Medrese’de “Muhtasaru’l Kuduri” ve “Mecelle Dersleri” olmak üzere iki önemli kursumuz bulunuyor. İlk kursumuzda, Hanefi furuunu merkeze alan ve Hanefi fıkhını çok temel şekilde işleyen Muhtasaru’l Kuduri eserini ele alıyoruz. Eserin yazıldığı dönemdeki fıkhi atmosferin nasıl olduğunu öğrenirken, “muamelat” fıkhını baştan sona okuyup aktüel tartışmalara tanıklık edecek ve meseleleri farklı eserler üzerinden inceleme fırsatı bulabileceksiniz. 140 videodan oluşan ve toplamda 93 saatlik bir eğitim süresine sahip olan kursumuzda ana metin olarak Kuduri’yi okusak da pek çok noktada güncel fıkıh sorunlarına değiniyor ve konuları diğer kaynaklardan mukayeseli şekilde ilerliyoruz.

Fıkıh kategorisinde yer alan ikinci kursumuzda, modern koşullar göz önünde bulundurularak hazırlanan ilk ve tek İslami anayasa özelliği taşıyan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye’yi ele alıyoruz.  Ahmet Cevdet Paşa’nın riyasetinde hazırlanan ve klasik fıkıh literatüründen oldukça farklı olan bu eser, dört büyük mezhebin görüşleri esas alınarak hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Toplamda 140 videoda işlediğimiz bu önemli eserin sonunda; Mecelle’yi doğuran sebepleri ve koşulları görmenin yanı sıra tüm mezheplerin dahil olduğu bir fıkıh birikimini gözden geçirme imkânını elde edeceksiniz.

e-Medrese’de, araştırmalarınıza katkı sunacak birbirinden farklı akademik tez, makale ve yarı akademik çalışmaların bulunduğu toplamda 52 yazı içeriği mevcut. “Fıkıh İlminin Doğuşu ve Gelişimi”, “Fıkıh Âlimleri”, “Fıkıh Usulü ve Temel Kavramlar”, “Fıkıh Literatürü”, “Modern Dönem Fıkıh Tartışmaları” ve “Fıkıh Öğrencilerine Tavsiyeler” gibi birçok önemli başlığın yer aldığı zengin birikimden istifade ederek okumalarınızı geliştirebilirsiniz.

Fıkıh
45 Saat
Ücretsiz
Bu ders ile furu fıkhı baştan sona okumuş olacak ve dönemin tartışmalarına tanıklık ederek meseleleri inceleme fırsatı bulacaksınız.
Orta
35 Dersler
45 Saat
Favorilere Ekle
Ücretsiz
Fıkıh
20 Saat
Ücretsiz
Bu seride Yakup Özcan ile Fıkıh Usulü konularını "Hülasatü'l Efkâr" adlı eser çerçevesinde işliyoruz.
Orta
13 Dersler
20 Saat
Favorilere Ekle
Ücretsiz
Fıkıh
15 Saat
Ücretsiz
Bu seri, Fıkıh ilmine dair genel çerçeve çizerek bir "arka plan" bilgisi oluşturuyor.
Başlangıç
12 Dersler
15 Saat
Favorilere Ekle
Ücretsiz
Layer 1
Giriş Yap Kategoriler