Usul-i Fıkıh Dersleri

Bu Derse Kimler Katılabilir?

  • İlahiyat Fakültesi ve İslami İlimler Bölümlerinde Lisan ve Yüksek Lisans okuyan üniversite öğrencileri.
  • Fıkıh alanın ihtisas yapmak isteyenler

Dersin Kazanımları Neler?

  • Müellifin hayatını,
  • Hulasatü’l Efkar kitabının özelliklerini,
  • Bu eserin diğer usulü fıkıh kitapları arasındaki yerini,
  • Usulü Fıkıh ilmine dair klasiklerden olan bu eseri okuduğunuz zaman fıkıh ilminin usul ve esaslarına dair giriş seviyesinde malumat sahibi olursunuz.

Süre: 14 Hafta
Gün ve Saat: Perşembe 17.00-19:00
İlk Ders: 9 Şubat 2023
Ders Hocası: Yakup Özcan

Özgeçmiş: 1985 Balıkesir/Bandırma doğumlu. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça bilir.

*2006-2007 eğitim yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden üçüncülükle mezun oldu.
*2009-2011 yılları arası İstanbul’da çeşitli hocalardan Arapça ve İslâmî İlimler dersleri aldı.
*2017-2018 eğitim yılında Medine İslam Üniversitesi İslam Hukuku (İlahiyat) Fakültesinden mezun oldu.
*Medine’de lisans öğrenimi yıllarında fakülte dışında fıkıh, hadis ve fıkıh usûlü dersleri aldı.
*Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Temel İslam Bilimleri İslam hukuku alanında “Hanefî UsûlündeHadislerin Kur’ân’a Arzı Meselesi: Cessâs Örneği” konulu tez çalışmasıyla yüksek lisans yaptı.
*Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Arapça Hazırlık Bölümünde Öğr. Gör. olarak sarf-nahiv dersleri verdi.
*Hüdayi Vakfı ve Siyer Araştırmaları Merkezinde fıkıh, fıkıh usûlü ve hadis dersleri verdi.
*İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İslam hukuku alanında doktora yapmaktadır.

Layer 1
Giriş Yap Kategoriler